Onderhoud

Het onderhoud van uw deur(en) en toegangscontrolesystemen kan Uw Deurregisseur voor alle mogelijke merken en fabrikanten voor u uitvoeren en kan worden vastgelegd in een serviceovereenkomst. Deze overeenkomst wordt opgesteld al naar gelang uw specifieke wensen. Periodiek preventief onderhoud kan voorkomen dat er kostbare stilstand is en onverwacht hoge reparatiekosten ontstaan.

Het onderhoud vindt altijd plaats volgens de huidige Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet). De werkzaamheden worden tenminste eenmaal per jaar uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs van Uw Deurregisseur. Tijdens de periodieke inspectie wordt een controlelijst volledig afgewerkt en ingevuld. Bij zorginstellingen zal in een bewoonde situatie altijd rekening worden gehouden met cliënten en het onderhoud in nauw overleg gaan met de zorgverleners.