WMO-oplossing

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is bepaald dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een gemeente ondersteunt mensen die daar hulp bij nodig hebben en financiert aanpassingen in woningen. Uw Deurregisseur ondersteunt hen daarbij.

Aanpassingen op maat

Mensen staan voorop bij aanpassingen in woningen. Wat kan iemand nog zelf, wat zijn de wensen en de eisen. Uw Deurregisseur komt daarom op locatie kijken naar de beste oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld een deur zijn die automatisch open gaat als er iemand op afkomt.

Grote projecten

Uw Deurregisseur is er ook voor instellingen en grote organisaties. Per cliënt kan er een aanpassing op maat worden geregeld. Zo kan bijvoorbeeld een (elektrisch) slot anders worden ingesteld, zodat iemand niet zelfstandig naar buiten kan als dit nodig is. Hoe groot het project ook is, er wordt ook altijd rekening gehouden met het individu en de omgeving.