MVO

Klunder heeft de volgende doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

  1. Bij alle bedrijfsbeslissingen binnen onze organisatie streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.
  2. Er wordt gestreefd naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren. Voorbeelden hiervan zijn het structureel scheiden van afval en het rijden van zuinige auto's.
  3. Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen.
  4. Wij creëren kansen voor jonge mensen door stageplaatsen en zijn erkend door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hierbij zijn wij de ondersteunende factor en proberen wij scholieren bij diverse praktijksituaties te betrekken.