Visie en Missie

Visie

De nieuwbouw-, verbouw- en renovatiemarkt zijn door de economisch veranderende situatie volop in beweging. Dit stelt andere en hogere eisen aan toeleveranciers, zoals meer flexibiliteit, kleinere aantallen, creativiteit, LEAN, etc. De technische diensten van bedrijven, woningcorporaties, zorginstellingen, e.d. krimpen in (aangegeven door bezuinigingen of uitstroom door vergrijzing). Intensievere en duurzame samenwerking is hierop een antwoord.  

In toenemende mate worden hogere eisen gesteld aan (brand)veiligheid, milieu en toegankelijkheid van het gebouw. Gebouwbeheersystemen en domotica zijn niet meer weg te denken uit de vastgoedmarkt.

Door goede samenwerking met alle ketenpartners en het voortdurend binden van gemotiveerde medewerkers, wil Klunder hét verschil maken in het aanbieden en/of het monteren van technische oplossingen.

Missie

Als familiebedrijf wil Klunder Uw Deurregisseur B.V. door passie en gedrevenheid een vooruitstrevend en innovatief bedrijf zijn dat naadloos aansluit bij de verwachtingen van haar klanten.

Uw Deurregisseur wil van toegevoegde waarde zijn voor haar klanten door in het voortraject een creatief en passend advies te geven en zo effectief mogelijk te leveren.

Uw Deurregisseur wil op basis van een nauwkeurig advies, juiste levering en degelijke montage, onderhoud en 24/7  service, op het gebied van garage- en bedrijfsdeuren, deurautomaten, toegangscontrole en vluchtwegtechniek van toegevoegde waarde zijn voor haar klanten.

Onze bedrijfsfilosofie is erop gericht u een totaalconcept aan te bieden op het gebied van ‘toegang’ tot uw bedrijf of instelling.